Sundhed og sikkerhed Ved køb af blandingsbatteri til badeværelset, er det vigtigt at huske på sundheden og sikkerheden for alle generationer.

Alle vores blandingsbatterier er derfor som standard fremstillet af blyfri messing og der bliver der i fremstillingen ikke er brugt giftige materialer. Vores blandingsbatterierne udgør således ikke nogen fare for din eller dine omgivelsers sundhed.

Sammenlignet med konkurrerende produkter, anvendes i vores armaturer en messinglegering med et højt indhold af kobber (Cu), som er langt mere sikker end normale legeringer med zink (Zn) der i vid udstrækning anvendes af andre producenter.
SWEDBE blandingsbatterier er godkendt til brug i Europa og Amerika.

SWEDBEs termostatbatterier fungerer også i miljøer med ultra-lavt tryk, som f.eks. ved varmtvandsbeholdere o.l.  Grebet i blandingsbatteriet har en integreret låseknap som indstiller temperaturen til 38,0 C, og hermed eliminerer risikoen for skoldning. Termostaterne er forsynet med en kontraventil som udjævner trykforskelle mellem det kolde og varme vand, og sørger for en ensartet temperatur og badeoplevelse, og sikrer bl.a. børn mod skoldninger.